Gia công cắt laser CNC

Đối với ngành cơ khí của chúng ta. Gia công cắt laser cho phép chúng ta tạo ra được những sản phẩm đạt độ chính xác cao với hiệu suất lớn hơn nhiều khi so với các công nghệ cắt khác. Ưu…

Gia công khuôn mẫu, cơ khí chính xác

LOẠI KHUÔN KHẢ NĂNG GIA CÔNG SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Khuôn ép nhựa </= 1000 </= 1500 </= 3000 7 Máy Nhật Bản Khuôn dập nguội </= 1000 </=…

Gia công cắt PLASMA

DỊCH VỤ KHẢ NĂNG CẮT SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Cắt Plasma CNC Theo Bản Vẽ 1~40 </= 2000 </= 8000 3 Máy Đài Loan Cắt Gas CNC Theo Bản Vẽ 1~400 </=…

Gia công phay 6 mặt

DỊCH VỤ KHẢ NĂNG PHAY SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Phay 2 mặt 5~1000 – – 10 Máy Nhật Bản Phay 4 cạnh – </= 2000 </= 4000 5 Máy Nhật Bản Phay…

Gia công mài 6 mặt

DỊCH VỤ KHẢ NĂNG MÀI SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Mài 2 mặt 1~400 </= 1000 </= 3000 3 Máy Nhật Bản Mài 4 cạnh – </= 400 </= 400 3 Máy Nhật Bản Mài…

Xử lý nhiệt – nhiệt luyện

DỊCH VỤ KHẢ NĂNG NHIỆT LUYỆN SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Nhiệt luyện chân không </= 300 </= 500 </= 1000 2 Máy Nhật Bản Tôi dầu </=…