DỊCH VỤ KHẢ NĂNG CẮT SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ
Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm)
Cắt Plasma CNC Theo Bản Vẽ 1~40 </= 2000 </= 8000 3 Máy Đài Loan
Cắt Gas CNC Theo Bản Vẽ 1~400 </= 2000 </= 8000 3 Máy