DỊCH VỤ KHẢ NĂNG MÀI SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ
Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm)
Mài 2 mặt 1~400 </= 1000 </= 3000 3 Máy Nhật Bản
Mài 4 cạnh </= 400 </= 400 3 Máy Nhật Bản
Mài 6 mặt 1~400 </= 400 </= 400 3 Máy Nhật Bản