LOẠI KHUÔN KHẢ NĂNG GIA CÔNG SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ
Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm)
Khuôn ép nhựa </= 1000 </= 1500 </= 3000 7 Máy Nhật Bản
Khuôn dập nguội </= 1000 </= 1500 </= 3000 7 Máy Nhật Bản
Khuôn dập nóng </= 1000 </= 1500 </= 3000 7 Máy Nhật Bản
Khuôn đột lỗ </= 1000 </= 1500 </= 3000 7 Máy Nhật Bản
Khuôn đúc </= 1000 </= 1500 </= 3000 7 Máy Nhật Bản