DỊCH VỤ KHẢ NĂNG NHIỆT LUYỆN SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ
Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm)
Nhiệt luyện chân không </= 300 </= 500 </= 1000 2 Máy Nhật Bản
Tôi dầu </= 300 </= 500 </= 1000 2 Máy Nhật Bản
Tôi cao tần </= 300 </= 500 </= 1000 2 Máy Nhật Bản