DỊCH VỤ KHẢ NĂNG PHAY SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ
Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm)
Phay 2 mặt 5~1000 10 Máy Nhật Bản
Phay 4 cạnh </= 2000 </= 4000 5 Máy Nhật Bản
Phay 6 mặt 5~1000 </= 2000 </= 4000 15 Máy Nhật Bản